Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οστεοπαθητικής στηρίζει το πρόγραμμα σπουδών στην Οστεοπαθητική της εταιρίας "epimorfosis". Το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης τριών συντελεστών:

- της Γερμανικής σχολής O.S.D. (www.osteopathie-schule.de) που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών και την μεγάλη πλειονότητα των καθηγητών,

- του ΚΕΣΥ "epimorfosis" (www.epimorfosis.gr) που έχει αναλάβει τη λειτουργία, γραμματειακή υποστήριξη και το χώρο για τα σεμινάρια,

- του Π.Σ.Ο, ο οποίος έχει αναλάβει την κλινική εκπαίδευση των σπουδαστών. Οι σπουδαστές κάνουν την κλινική άσκηση τους με μέλη του Συλλόγου. Ορισμένα μέλη του Π.Σ.Ο. έχουν επίσης αναλάβει θέση καθηγητή στο πρόγραμμα σπουδών ή/και επιμελητή των διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών.

Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στις σπουδές Τύπου Ι (βλ. Εκπαίδευση στον Κόσμο), δηλ. είναι πενταετές, μερικής φοίτησης (part-time), απευθύνεται δε σε πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές, ιατρούς ή παραμφερείς επαγγελματίες της υγείας. Στο τέλος κάθε έτους υπάρχουν εξετάσεις.

Για να λάβουν το δίπλωμα Diploma in Osteopathy (DO) απο την O.S.D., οι σπουδαστές πρέπει να περάσουν τις τελικές εξετάσεις του πέμπτου έτους καθώς και να ολοκληρώσουν μια διπλωματική εργασία. Οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί ως μέλη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οστεοπαθητικής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: Oστεοπαθητική σχολή

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ με 20 €

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ - Ηροδότου 19, Κολωνάκι
Ο χώρος λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής. 
Οι καθηγητές και οι φοιτητές της Σχολής Οστεοπαθητικής παρέχουν τη δυνατότητα θεραπειών σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.
Image
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FOLLOW US

2024 © ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ