Εκπαίδευση στην Ελλάδα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οστεοπαθητικής στηρίζει το πρόγραμμα σπουδών στην Οστεοπαθητική της εταιρίας "epimorfosis". Το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης τριών συντελεστών:

- της Γερμανικής σχολής O.S.D. (www.osteopathie-schule.de) που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών και την μεγάλη πλειονότητα των καθηγητών,

- του ΚΕΣΥ "epimorfosis" (www.epimorfosis.gr) που έχει αναλάβει τη λειτουργία, γραμματειακή υποστήριξη και το χώρο για τα σεμινάρια,

- του Π.Σ.Ο, ο οποίος έχει αναλάβει την κλινική εκπαίδευση των σπουδαστών, παρέχοντας τον χώρο και τους εκπαιδευτές με τη μορφή της μη-κερδοσκοπικής Οστεοπαθητικής Αρωγής. Ορισμένα μέλη του Π.Σ.Ο. έχουν επίσης αναλάβει θέσεις καθηγητών και επιμελητών των διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών.

Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στις σπουδές Τύπου Ι (βλ. Εκπαίδευση στον Κόσμο), δηλ. είναι πενταετές, μερικής φοίτησης (part-time), απευθύνεται δε σε πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές, ιατρούς ή παραμφερείς επαγγελματίες της υγείας. Στο τέλος κάθε έτους υπάρχουν εξετάσεις.

Για να λάβουν το δίπλωμα Diploma in Osteopathy (DO) απο την O.S.D., οι σπουδαστές πρέπει να περάσουν τις τελικές εξετάσεις του πέμπτου έτους καθώς και να ολοκληρώσουν μια διπλωματική εργασία. Οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί ως μέλη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οστεοπαθητικής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: https://bit.ly/2VGMEf5

 

Πιστοποίηση Μέλους

Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής έχει αυτή την πινακίδα με το σήμα του Συλλόγου και τον αριθμό μητρώου του μέλους.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν κάποιος είναι μέλος του Συλλόγου από αυτή την πινακίδα.

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ