Βέλγιο

Groupement National Representatif des Professionnels de l'Osteopathie

Groepering, Nationaal en Representatief voor de Professionele Osteopaten

Jean RUWET, co-président francophone GNRPO asbl - Av. Schattens  27 bte 18,1410 WATERLOO jean.ruwet(at)skynet.be 0475.47.59.48.

Dirk SEGERS, co-président néerlandophone GNRPO vzw - Zegersdreef  42, 2930 BRASSCHAAT                d.segers1(at)telenet.be 0473.79.95.88

Jean RUWET, Franstalige covoorzitter GNRPO vzw -  Schattenslaan  27 bus 18,1410 WATERLOO jean.ruwet(at)skynet.be 0475.47.59.48.

Dirk SEGERS, Nederlandstalige covoorzitter GNRPO vzw - Zegersdreef  42, 2930 BRASSCHAAT

d.segers1(at)telenet.be 0473.79.95.88

 

www.osteopathie.be

Siège social : boulevard des Invalides 188 - 1160 Bruxelles


Listing des professionnels :
http://www.gnrpo.be
info@  gnrpo.be

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα