Αυστρία

Osterreichische Gesellschaft fur Osteopathie (O.G.O.)

 

Mag. Priska Wikus MSc., DO - President

Schottenfeldgasse 85/7

1070 Wien

Tel.:0043 699 119 06 887
Fax:0043 720 530 467-10
e-mail :office(at)oego.org. 
www.oego.org

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα