Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οστεοπαθητικών

European Federation of Osteopaths

  1. efo.eu

 Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οστεοπαθητικών (EFO) αποτελείται από τα εξής ενεργά μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γερμανία, Ισπανία, Ελβετία και Ιρλανδία . Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οστεοπαθητικής (www.osteopathy.gr ), ο οποίος υπήρξε μάλιστα ιδρυτικό μέλος της EFO, πριν από 17 χρόνια.

Επιπλέον, διεθνείς αντιπροσωπείες αποστέλλουν οι Καναδάς, ΗΠΑ, Ρουμανία, Ρωσία, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία και Ρουμανία.

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οστεοπαθητικών, εκτός των άλλων, είναι να βοηθήσει τους εθνικούς συλλόγους των Οστεοπαθητικών στις προσπάθειές τους να επιτύχουν νομική αναγνώριση του επαγγέλματός τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εργάζεται με στόχο τον καθορισμό κριτηρίων που θα διέπουν την επαγγελματική πρακτική και έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, καθώς και τα ελάχιστα απαιτούμενα της κατάρτισης και των δεξιοτήτων των Οστεοπαθητικών σε όλες τις χώρες.

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οστεοπαθητικών είναι μόνιμος εταίρος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ελεύθερων Επαγγελμάτων (CEPLIS)

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ελευθέρων Επαγγελμάτων (CEPLIS) είναι ένας διεπαγγελματικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα ελεύθερα επαγγέλματα στην Ε.Ε. Μέλη του είναι είτε ομοσπονδίες που απαρτίζονται απο συνδέσμους διαφόρων επαγγελμάτων μιας χώρας μέλους της Ε.Ε είτε οργανισμοί που αντιπροσωπεύουν τους εθνικούς συλλόγους ενός συγκεκριμμένου επαγγέλματος στην Ε.Ε. Το CEPLIS δεν εκπροσωπεί μεμονομένους επαγγελματίες, αλλά συσχετίζεται ή απαρτίζεται απο τα επιμελητήρια ή τους επαγγελματικούς οργανισμούς τους. (www.ceplis.org )

 Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οστεοπαθητικών έχει καταθέσει στην Υπηρεσία Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα σήμα κατατεθέν : " Eur Ost DO " (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οστεοπαθητικής) για την επαγγελματική εναρμόνιση των πρακτικών και των δεξιοτήτων των Οστεοπαθητικών

 

 Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οστεοπαθητικών ενεργεί σε συνεργασία με το Φόρουμ για τη Ρύθμιση της Οστεοπαθητικής στην Ευρώπη (F.O.R.E.), έναν ανεξάρτητο οργανισμό, με κοινούς σκοπούς την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οστεοπαθητικών και τη ρύθμιση του επαγγέλματος σε Ευρωπαϊκό

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα