Κύπρος

Antonis ANTONIOU, D.O.

antonis.antoniou511(at)gmail.com,

antoniou511(at)hotmail.com

15, Rue Aphroditis

2412 Nicosia
Tel : (357) 99660688

Πιστοποίηση Μέλους

Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής έχει αυτή την πινακίδα με το σήμα του Συλλόγου και τον αριθμό μητρώου του μέλους.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν κάποιος είναι μέλος του Συλλόγου από αυτή την πινακίδα.

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ