Αυστρία

Osterreichische Gesellschaft fur Osteopathie (O.G.O.)

 

Mag. Priska Wikus MSc., DO - President

Schottenfeldgasse 85/7

1070 Wien

Tel.:0043 699 119 06 887
Fax:0043 720 530 467-10
e-mail :office(at)oego.org. 
www.oego.org

Πιστοποίηση Μέλους

Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής έχει αυτή την πινακίδα με το σήμα του Συλλόγου και τον αριθμό μητρώου του μέλους.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν κάποιος είναι μέλος του Συλλόγου από αυτή την πινακίδα.

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ