Εκπαίδευση

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οστεοπαθητικών (EuropeanFederation of Osteopaths) ελέγχει την επιστημονική επάρκεια των πτυχιούχων οστεοπαθητικών, διατηρώντας στενές επαφές με τους επαγγελματικούς συλλόγους που η ίδια αναγνωρίζει σε κάθε χώρα.

Τα προγράμματα σπουδών που πιστοποιούνται από την Ομοσπονδία είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και είτε απευθύνονται σε ιατρούς και φυσικοθεραπευτές, με 1700 ώρες διδασκαλίας είτε σε απόφοιτους λυκείου, με 5000 ώρες διδασκαλίας.

Τέτοιες πανεπιστημιακές σχολές λειτουργούν στη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Αυστρία, Γερμανία και Ελβετία.

Στη Μεγάλη Βρετανία, η Οστεοπαθητική διαθέτει κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και κρατικό έλεγχο του επαγγέλματος και του μητρώου των μελών, ενώ στη Γαλλία, την Ελβετία και το Βέλγιο η Οστεοπαθητική αναγνωρίζεται με νομική στήριξη.

Στις Η.Π.Α., η Οστεοπαθητική διδάσκεται σε 22 πανεπιστήμια, ενώ στην Αυστραλία σε 3, στον Καναδά σε 2 και στην Ν. Ζηλανδία σε 1. Και στις τέσσερις αυτές χώρες, η Οστεοπαθητική είναι πλήρως κατοχυρωμένη νομικά.

Ενωμένο Βασίλειο (UK)

Βέλγιο

Γαλλία

Βρείτε μας στο Facebook

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα