Γράφει ο Παντούλας Χ. Γεώργιος DO / Διπλωματούχος οστεοπαθητικός / Μέλος Π.Σ.Οστεοπαθητικής

Από τις απαρχές της ιστορίας, τους προϊστορικούς χρόνους που χάνονται στο βάθος των αιώνων, μέχρι τους μύθους, τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες, την παρατήρηση και τα πρώτα πειράματα, η δια χειρός θεραπευτική συνόδευσε την ιατρική θεραπευτική τέχνη. Βοήθησε τον άνθρωπο να βρει την υγεία του, τού ήταν κάτι οικείο και φυσικό αλλά και απαραίτητο στην πορεία της επιβίωσης και εξέλιξής του.

Read more:   http://www.holisticlife.gr

Or download: PDF

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα

Θεοχάρης Φράγκος- Η Οστεοπαθητική Ιατρική του Σήμερα