Οστεοπαθητική για τα ζώα

Η Οστεοπαθητική που εφαρμόζεται στα ζώα και πιο συγκεκριμένα στα άλογα και η Οστεοπαθητική που εφαρμόζεται στους ανθρώπους βασίζονται στην ίδια θεωρία και στους ίδιους κανόνες. 
Οι χειρισμοί που εφαρμόζονται από τον Οστεοπαθητικό είναι διαφορετικοί στον άνθρωπο από ότι στα ζώα λόγω των ανατομικών τους στοιχείων.