Άνω Πατήσια

ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ Αριστείδης    BSc(Hons)Ost.Med
62 Ιωάννου Φωκά Ανω Πατήσια-Λαμπρινή 111 42 Αθήνα.
Τηλ:2102910993 
Fax & Τηλ: 2102223350

Πιστοποίηση Μέλους

Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής έχει αυτή την πινακίδα με το σήμα του Συλλόγου και τον αριθμό μητρώου του μέλους.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν κάποιος είναι μέλος του Συλλόγου από αυτή την πινακίδα.

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ