Άλιμος

ΜΕΛΕΤΗΣ Απόστολος   BSc(Hons)OstMed
Ιωνίας 23, ΑΛΙΜΟΣ 17456, Αθήνα.
Τηλ: 2109955905 
Fax: 2109925918 
Κιν: 6937202659 
Email: tolismel(at)otenet.gr

Πιστοποίηση Μέλους

Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής έχει αυτή την πινακίδα με το σήμα του Συλλόγου και τον αριθμό μητρώου του μέλους.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν κάποιος είναι μέλος του Συλλόγου από αυτή την πινακίδα.

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ