Χολαργός

Cyrille LESCAR M.Ost - D.O. - D.P.O Paed Ost.
Osteopathy Athens - Cyrille / Κύριλλος
Βουτσινά 59, 15561 Χολαργό
κιν: 69 80 30 80 12

Πιστοποίηση Μέλους

Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής έχει αυτή την πινακίδα με το σήμα του Συλλόγου και τον αριθμό μητρώου του μέλους.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν κάποιος είναι μέλος του Συλλόγου από αυτή την πινακίδα.

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ