Μεσσηνία

Von HEYDEN, Mara D.O., P.T.
Στούπα Λεύκτρων, 24024 Μεσσηνία
Κιν: 6945237760
Email: mara.von.heyden(at)gmail.com

Πιστοποίηση Μέλους

Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής έχει αυτή την πινακίδα με το σήμα του Συλλόγου και τον αριθμό μητρώου του μέλους.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν κάποιος είναι μέλος του Συλλόγου από αυτή την πινακίδα.

Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ